dinsdag 19 september

Dinsdag 19 september 1944
De Regimental Sergeant Master (R.S.M.) , J. Walls , was afkomstig van Dumfries .  Op 6 april 1922 nam hij dienst bij de King's Own Scottish Borders .  J. Walls werd op 23 november 1942 R.S.M. van het 6th Bn King's Own Scottish Borderers .  Wegens moed werd J. Walls voor zijn onbaatzuchtige inzet op Ten Aard onderscheiden met het Military Cross :  " Door de aanhoudende Duitse tegenaanvallen , bij dag en bij nacht , lag het munitieverbruik enorm hoog in het Schotse bruggenhoofd , maar nooit is er enig munitiegebrek geweest voor het 6th Bn K.O.S.B.  Dit was in eerste plaats te danken aan de onbaatzuchtige inzet van Regimental Sergeant Master J. Walls , die haast onafgebroken met een aanvalsboot , op eigen levensgevaar af , het kanaal heeft overgestoken , om alzo het bataljon te bevoorraden met de broodnodige munitie , en dit onder een gestadige regen van mortier- en granaatvuur .  Wegens zijn inzet en heldhaftig gedrag werd de Regimental Sergeant Master onderscheiden met het terecht verdiende Military Cross . "  Fotoarchief GG / CVK .
2nd Bn Gordon Highlanders...


De ochtend kwam er weifelend aan , en in een dichte mist nam om 03:40 uur het 2nd Bn Gordon Highlanders de stellingen van het 6th Bn King's Own Scottish Borderers over in het bruggenhoofd van Ten Aard .


De 44th Infantry Brigade...


Met de ontzetting van de King's Own Scottish Borderers eindigde zo ook de verantwoor-delijkheid van de 44th Lowland Infantry Brigade voor het Aardse bruggenhoofd .  Onder een ononderbroken regen van moordend granaat- en mortiervuur had deze Brigade er vijf dagen en vijf nachten weten stand te houden zonder het Aardse bruggenhoofd ook maar prijs te geven . 


Bovendien had de 44th Infantry Brigade iets minder dan 13 zware tegenaanvallen moeten opvangen én zo ook afslaan , meerdere van bataljonssterkte en gesteund door tanks !  Volgens hun militaire bronnen , had de Brigade , alleen al , in deze vijfdaagse maar liefst 24 officieren en 513 manschappen verloren... aan doden , gekwetsten en vermisten...  Het is zoals destijds gezegd werd ; op Ten Aard kende de 44th Lowland Infantry Brigade haar Arnhem !


En zoals ieder leger graag de overwinning naar zich toe schuift , zo ook schreef de 44th Brigade in haar annalen dat ze zich hadden terug getrokken als overwinnaars , de vijand had de Schotten niet uit het bruggenhoofd kunnen verdrijven .  Integendeel , de 44th Infantry Brigade had er ruim 200 Duitsers krijgsgevangen genomen en de lange lijst aan gesneuvelden kon nog geruime tijd afgelezen worden op de Duitse begraafplaats aan de rand van Ten Aard...


Het bruggenhoofd bestond nu uit het 2nd Bn Argyll and Sutherland Highlanders én het zopas gearriveerde 2nd Bn Gordon Highlanders .  Beide bataljons waren ingedeeld bij de 227th Highland Infantry Brigade .


In het bruggenhoofd was het die dag aanvankelijk wat rustiger .  Vijandelijk granaatvuur kwam er slechts bij tussenpozen .


10th Bn Highland Light Infantry


In de namiddag verplaatste het 10th Bn Highland Light Infantry zich van Geel naar een bos op de zuidelijke oever dichtbij het kanaal .  De Highland Light Infantry was ook ingedeeld bij bovenvermelde 227th Brigade .  Dit maneuver , deze troepenverplaatsing dus , was de Duitse artilleriewaarnemers niet onopgemerkt gebleven .  Met een "onprettige" nauwkeurigheid bestookte het Duits geschut vervolgens dit bataljon Schotten in het bos op de zuidelijke oever . (Men bedoelt hiermee het bos alwaar het Paviljoen zich bevind , door de Schotten ook wel "white house" genoemd , aan de Yachting Club .)


Na het invallen van de duisternis wist de Highland Light Infantry toch over te steken zonder moeilijkheden .  Op de noordelijke oever gearriveerd lanceerde dit bataljon onmiddellijk een aanval om het bruggenhoofd weer uit te breiden .  Aanvankelijk verliep alles naar wens .  Maar op reactie volgde al snel , en zoals verwacht , een tegenreactie...  De A-Kompagnie van dit bataljon dat met enkele Brencarriers te ver was doorgestoten kreeg een zware tegenaanval te verduren .  Een deel van de winst moest weer worden prijsgegeven...


Een moedige poging van de Schotse genie om die nacht opnieuw een brug van Klas 9 te slaan over het kanaal mislukte nogmaals...


Het bruggenhoofd werd nu bezet door de drie bataljons van de 227th Highland Light Infantry :  2nd Bn Argyll and Sutherland Highlanders , 2nd Bn Gordon Highlanders , 10th Bn Highland Light Infantry .


Geel - Centrum...


In een dichte mist gehuld , trok er die morgen door de Geelse straten een lange sliert pontonniers in de richting van Ten Aard .

En in de namiddag , van 14:30 uur tot 16:00 uur , trok er dan weer een indrukwekkende luchtmacht over Geel .  Viermotorige vliegtuigen met telkens een zweefvliegtuig er achteraan , stevenden in dezelfde richting als deze van verleden zondag , noord-oostwaarts ,  dus blijkbaar naar de regio Eindhoven . 


Meldingen uit het Duitse Kriegstagebuch :


Ook vandaag weer heel veel aandacht naar de verwikkelingen in verband met Operatie Market Garden .

Slechts een enkele summiere verwijzing echter naar Ten Aard :


19.09.1944


Tagesmeldung :  (Durchgegeben 21:00 Uhr)


a)  Verstärkung des feindliches Brückenkopfes Aart im wesentlichen durch Art.- Feuer verhindert . ...


Vorige dag                    Volgende dagTerug  

Geel - Ten Aard